Tel:        39141152-101 Hotline: 0888237749

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
SJC36,26036,360
Nhẫn tròn H.T.V35,05035,450
 
Tỷ giá
 
Số lượt truy cập

Văn bản

Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 34/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 34/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011

Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 169/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ Số: 169/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ Số: 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 1 năm 2012

THÔNG TƯ Số: 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 1 năm 2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ Số: 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012

Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
chi tiết
Khổ vì “gạch chéo” hóa đơn

Khổ vì “gạch chéo” hóa đơn

TT. Chỉ một chuyện đơn giản là có gạch chéo hay không gạch chéo phần bỏ trống trong hóa đơn nhưng trong hơn một năm qua, cơ quan thuế đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn chồng chéo lẫn nhau, khiến nhiều doanh nghiệp (DN) không biết đường đâu mà lần.
chi tiết
Luật sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT và thuế TNDN: Mở rộng diện ưu đãi cho nhiều loại hình đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT và thuế TNDN: Mở rộng diện ưu đãi cho nhiều loại hình đầu tư

Bên cạnh điểm sửa đổi căn bản là giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% hiện hành, xuống còn 22% áp dụng từ 1/1/2014 và tiếp tục giảm xuống 20% từ 1/1/2016; mức thuế suất ưu đãi 20% cũng sẽ giảm xuống còn 17% từ 1/1/2016, đặc biệt, DN có quy mô nhỏ và vừa (tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 1/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN còn tạo thêm nhiều ưu đãi, điều kiện thuận lợi cho DN, nhất là trong hoạt động đầu tư phát triển.
chi tiết
Nghị định 65/2013/NĐ-CP giảm mức động viên thuế, khoan sức dân, phù hợp với bối cảnh mới

Nghị định 65/2013/NĐ-CP giảm mức động viên thuế, khoan sức dân, phù hợp với bối cảnh mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, các nội dung sửa đổi thể hiện tinh thần giảm mức động viên thuế, khoan sức dân, phù hợp với bối cảnh mới. Để cụ thể hóa các nội dung sửa đổi, ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNCN và Bộ Tài chính cũng có Thông tư hướng dẫn...
chi tiết
Hồ sơ dự thi chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên đại lý thuế

Hồ sơ dự thi chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.
chi tiết
Các thuật ngữ pháp lý về đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế

Các thuật ngữ pháp lý về đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.
chi tiết
Trách nhiệm của tổ chức đại lý thuế, dịch vụ của đại lý thuế

Trách nhiệm của tổ chức đại lý thuế, dịch vụ của đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.
chi tiết
Lợi ích của việc sử dụng đại lý thuế

Lợi ích của việc sử dụng đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế là một dịch vụ mới tại Việt Nam. Dịch vụ này được quy định tại Luật quản lý thuế năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn khác. Dịch vụ đại lý thuế đã được xây dựng từ khá lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa chính thức áp dụng vào thực tế. Với sự cần thiết và hiệu quả thiết thực của mình dịch vụ đại lý thuế đang được các cơ quan chức năng khẩn trương đưa vào hoạt động trong thời gian sắp tới.
chi tiết
THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013

THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013

THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Số: 1173/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH Số: 1173/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
chi tiết