Đóng
kiem-toan

Dịch Vụ Kiểm toán

Tại sao phải sử dụng dịch vụ kiểm toán ?

 • Kiểm toán cung cấp các dịch vụ mang tính minh bạch, chính xác về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập sẽ làm gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác.
 • Bên cạnh đó, kết quả của báo cáo kiểm toán cũng giúp cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tăng thêm sự hiểu biết về doanh nghiệp và các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt
 • Kiểm toán nhằm đảm bảo công ty con đáp ứng các yêu cầu báo cáo của công ty mẹ.
 • Kiểm toán theo Luật định đối với Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Kiểm toán nhằm mục đích tham gia đấu thầu,…

Thủy Chung cung cấp dịch vụ liên quan:

 • Kiểm toán tuân thủ và soát xét báo cáo tài chính
 • Soát xét nội bộ
 • Soát xét kiểm soát nội bộ
 • Lập báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính khác
 • Thực hiện và đánh giá kiểm toán tiền
 • Đánh giá rủi ro và đề xuất lên Hội đồng quản trị
 • Báo cáo theo mục đích đặc biệt
 • Báo cáo theo luật lệ
 • Báo cáo theo IFRS
 • Kiểm toán tài trợ
 • Kiểm toán quỹ lương hưu chuyên gia

Chọn Thủy Chung bởi:

 • Thủy Chung cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, cam kết mang lại giá trị về độ tin cậy cao nhất của báo cáo tài chính cho các bên.
 • Đội ngũ kiểm toán viên của Thủy Chung có năng lực chuyên môn cao, nhiệt tình, am hiểu đa ngành nghề qua các trãi nghiệm thực tế sẽ tư vấn cho Doanh nghiệp một cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu nhất.
 • Với bề dày kinh nghiệm qua các ngành nghề khách nhau, Thủy Chung cung cấp dịch vụ kiểm toán toàn diện và phù hợp với từng loại hình kinh doanh.
Dịch vụ liên quan