Đóng

Kiểm toán viên

IMG_0558

Tên: Phùng Thị Thanh Thủy
Bằng cấp:

– Tốt nghiệp đại học tài chính Moscow năm 1980

– Tiến sĩ kinh tế năm 1991

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm 1996

KTV_PGBNGOC

Tên: Phạm Gia Bảo Ngọc
Bằng cấp
:

– Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2002

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2007

KTV_HTTTRIEU

Tên: Hoàng Thị Thu Triều 
Bằng cấp
:

– Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2007

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2013

KTV-HTTTAM2

Tên: Hoàng Thị Thanh Tâm
Bằng cấp
:

– Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2006

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2014

KTV-TTTHa

Tên: Trịnh Thị Thanh Hà
Bằng cấp
:

– Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2011

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm 1999