Tel:        39141152-101 Hotline: 0888237749

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
SJC36,41036,490
Nhẫn tròn H.T.V34,34034,740
 
Tỷ giá
 
Số lượt truy cập

Văn bản

HIỂU CHÍNH XÁC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2016 ĐỂ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG TĂNG CAO
21/12/2015

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2016

                                                          Ngày 11 tháng 12 năm 2015

HIỂU CHÍNH XÁC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2016 ĐỂ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG TĂNG CAO.

 

       Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hiệu lực từ 1.1.2016) qui định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  “…2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

     Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

I.               Thế nào là: MỨC LƯƠNG – PHỤ CẤP LƯƠNG – CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC ?

      Luật BHXH 2014 đòi hỏi phải Nghiên cứu tiếp pháp luật lao động về tiền lương tại Điều 3, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015:

      TIỀN LƯƠNG = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác.

       MỨC LƯƠNG= ghi trong hợp đồng lao động, được trả theo công việc hoặc chức danh được xác định trong thang lương, bảng lương của DN. Mức lương có thể được tính theo thời gian hoặc theo sản phẩm.

       PHỤ CẤP LƯƠNG= là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương,

       CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC= là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

             * File ảnh đính kèm đã giải thích tổng thể cách xác định Tiền lương tính BHXH qua các năm 2015 – 2016 – 2018.

II.            PHỤ CẤP LƯƠNG gồm những chế độ phụ cấp cụ thể nào?

      - Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

      - Chế độ phụ cấp trách nhiệm- Chế độ phụ cấp chức vụ: Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

       - Chế độ phụ cấp khu vực- Chế độ phụ cấp lưu động: Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

       - Chế độ phụ cấp thu hút- Chế độ phụ cấp khác : Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.

Như vậy, chỉ những phụ cấp lương xác định như trên, mới phải cộng vào mức lương để xác định tiền lương tính BHXH năm 2016.

III.         Thế nào là CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC?

       Điều 3, Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn rõ: “Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

       Đối với DN chúng ta, đoạn trên không quan trọng bằng đoạn tiếp ngay theo đây:

      “Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động (Điều 103. Tiền thưởng: 1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.) ; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”  

       Như vậy, tất cả các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ, không phải cộng vào mức lương khi xác định tiền lương tính BHXH vào năm 2016 và kể cả 2018.

 

                                                                                         Nguyễn Thái Sơn

                                                                      Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

 

 

 

Tag: mức lương , phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

     

Văn bản khác