Tel:        39141152-101 Hotline: 0888237749

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
SJC36,42036,500
Nhẫn tròn H.T.V34,35034,750
 
Tỷ giá
 
Số lượt truy cập

Hỏi đáp

Thủ tục khai báo thuế cho doanh nghiệp lần đầu như thế nào

+ Nếu là hồ sơ đăng ký thuế : Bạn xem quy định tại Điều 23/Điều 24 của Luật Quản Lý Thuế Số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Nếu là hồ sơ khai thuế : tháng/quý/năm bạn xem quy định tại Điều 31 & Điều 32 của Luật Quản Lý Thuế Số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006


Lưu ý khi nộp thuế môn bài năm 2013?

Một số lưu ý khi kê khai nộp thuế môn bài năm 2013:

► Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh trong năm 2013 nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

► Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

► Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan  đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2013 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm 2013 theo mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 của Bộ Tài Chính), thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

(Nguồn tham khảo: Điều 15, Thông tư  số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính)