Đóng

Chuyên Mục Khác

Tên: Phùng Thị Thanh Thủy Bằng cấp: – Tốt nghiệp đại học tài chính Moscow năm 1980 – Tiến sĩ kinh tế năm 1991 – Chứng chỉ kiểm toán viên năm  1996   Tên: Phùng Thị Thanh Thủy Bằng cấp:– Tốt nghiệp đại học tài chính Moscow năm 1980 – Tiến sĩ kinh tế năm […]

Tên: Phạm Gia Bảo Ngọc Bằng cấp: – Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2002 –Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2007 Tên: Phạm Gia Bảo Ngọc Bằng cấp:–Tốt nghiệp đại học kinh tế Tp. HCM năm 2002 – Chứng chỉ kiểm toán viên năm 2007