Tel:        39141152-101 Hotline: 0888237749

Tìm kiếm

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Giá vàng
LoạiMua vàoBán ra
SJC36,41036,490
Nhẫn tròn H.T.V34,34034,740
 
Tỷ giá
 
Số lượt truy cập

Văn bản

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 (I)
28/07/2015

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 - ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẬN DỤNG SỰ THÔNG THOÁNG

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015_                           

     ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẬN DỤNG SỰ THÔNG THOÁNG (I)

***

Các khoản chi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ               khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

(Thông tư 96/2015 ngày 22/6/2015 về thuế TNDN, áp dụng từ năm 2015)

1. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng:

       a) Khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ:

     Điều kiện được hưởng và mức được hưởng phải được ghi cụ thể tại một trong các hồ sơ sau:                                                                                            (1) Hợp đồng lao động;                                                                                                            (2) Thoả ước lao động tập thể;                                                                              (3) Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;                                  (4) Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

       b) Khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam

        Điều kiện: (1) Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông; (2) được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và (3) có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định.

       c) Khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động

        Điểu kiện: (1) Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, trong đó, ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, (2) khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và (3) có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định

        d) Chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài

        Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam.

2. Chi các khoản phụ cấp cho người lao động:

     a) Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép theo quy định của Bộ Luật Lao động.

      b) Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

      + Trường hợp DN có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp

      + Trường hợp DN cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất. (2) Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác; (3) Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

         + Trường hợp DN có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Nều DN không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ là: vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

3. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

      Điều kiện:                                                                                                                     

       a) Khoản trích nộp này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.                                                                                            

      b) DN đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

4. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trong các trường hợp sau:

      a) Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:  (1) chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; (2) chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; (3) chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;                                    (4) chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; (5) chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; (6) chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; (7) chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động );  (8) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Điểu kiện: Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

       b) Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:  (1) Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học;  (2) Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp                                                                                 

       c) Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

       d) Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp (Công đoàn, Đoàn TNCS, ...)

Các khoản chi DN trả cho người lao động

không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

(Thông tư 92/2015 ngày 15/6/2015 về thuế TNCN, áp dụng từ năm 2015)

1. Khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại:

      Điều kiện: (1) DN phải có qui chế nội bộ qui định rõ đối tượng và phương tiện được hưởng; (2) phải tuân thủ đúng theo quy chế của đơn vị. (TT 92/2015 sửa đổi tiết đ.5, khoản 2, Điều 2)

2. Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

       Điều kiện: (1) phải phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động; (2) có chứng từ hợp lệ.

3. Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động

       Điều kiện:

      (1) Xác định Bệnh hiểm nghèo theo CV số 6383/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 18.05.2015 (file 1. đính kèm)

      (2) Thân nhân của người lao động bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

       (2) Mức hỗ trợ là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân, sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

       (3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

        Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì mức chi phải phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

5. Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

       Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

6. Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

        Điều kiện: (1) Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam (hoặc con của người LĐ VN đang làm việc ở nước ngoài) theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông; (2) có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định.

7. Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động

       Điều kiện: (1) theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và (2) phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp) (theo TT 92/2015 Bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2)

Vấn đề cần tập trung làm ngay là:

Xây dựng ngay Quy chế tài chính và Quy chế nội bộ của DN.

 

                                                                     Nguyễn Thái Sơn

                                                         Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

                                                                            

 

 

Tag: thuế , chi phí hợp lý

     

Văn bản khác