Đóng

Chuyên Mục Khác

1Tên: Phùng Thị Thanh Thủy
Bằng cấp:
– Tốt nghiệp đại học tài chính Moscow năm 1980
– Tiến sĩ kinh tế năm 1991
– Chứng chỉ kiểm toán viên năm  1996

 

Tên: Phùng Thị Thanh Thủy
Bằng cấp:– Tốt nghiệp đại học tài chính Moscow năm 1980

– Tiến sĩ kinh tế năm 1991

– Chứng chỉ kiểm toán viên năm  1996

Chuyên Mục Khác liên quan